PARKOVIŠTĚ

Parkoviště

Parkoviště se nachází přímo u Keltského opida a je soukromé. Parkoviště umožňuje návštěvu Keltského opida, kde jsou k vidění stálé expozice mj. výstav achátů a polodrahokamů a galerie výtvarného umění, případně krytá střelnice o délce 25 a 100m. Zároveň je toto místo výborným výchozím bodem pro procházku Podtroseckými údolími a další.

Z níže uvedených důvodů doporučujeme umístění vozidla na parkovišti.

PROVOZNÍ DOBA PARKOVIŠTĚ – BEZ OMEZENÍ. PROVOZNÍ DOBA NENÍ ZÁVISLÁ NA PROVOZNÍ DOBĚ KELTSKÉHO OPIDA ČI RESORTU ČESKÝ RÁJ.

 

Parkovné je celodenní.

OSOBNÍ AUTOMOBIL 70 Kč
BUS, MIKROBUS, NÁKL. AUTO 150 Kč
KARAVAN, OBYTNÝ PŘÍVĚS 100 Kč
MOTOCYKL, MOTOKOLO 50 Kč
ZTP OSOBNÍ AUTOMOBIL 50 Kč

POKUD NENÍ PŘÍTOMNA OBSLUHA PARKOVIŠTĚ, UHRAĎTE PARKOVNÉ V RECEPCI KELTSKÉHO OPIDA. BEZ ZAPLACENÉHO PARKOVNÉHO SE SMÍ VOZIDLO ZDRŽET MAX 10 MIN.

NEHLÍDANÉ PARKOVIŠTĚ. PROVOZOVATEL NERUČÍ ZA ŠKODY NA MAJETKU ZPŮSOBENÝCH JINÝMI OSOBAMI ČI ZA VĚCI PONECHANÉ VE VOZIDLECH.

 

UPOZORNĚNÍ!

Pozemky na Semíně podél komunikací jsou soukromé. A posekané trávníky skutečně neslouží k parkování.

Návštěvník se nachází v CHKO Český ráj a proto je parkování na jiných místech omezeno zákonem č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny § 26 odst. 1 písm. C je zakázáno: vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu.

Pozemky na Semíně podél komunikací jsou soukromé. A posekané trávníky skutečně neslouží k parkování. Tedy veškerá vozidla, karavany, obytné vozy apod. mohou být z prostor, které nejsou k parkování a ke kempování vyhrazeny, vykázány a dle příslušných zákonů mohou být také pokutovány.

Prosíme o respektování Provozního řádu parkoviště

Chcete se u nás i ubytovat?

Adresa:

Troskovice 72

512 63 Troskovice

Keltské opidum

Kontakt:

(+420) 724 140 000

info@hradistesemin.cz

K dispozici:

PO – NE  9.00 – 19.00